Krúžky, prípravka

 

Kvalifikovaní tréneri TJ Lokomotíva Vrútky vedú krúžky a prípravku stolného tenisu, čo je zárukou kvalitnej športovej príprave detí a mládeže. Športová príprava formou pohybových hier je zameraná na  všestranný rozvoj pohybových schopností (kondičné, koordinačné) a pohybových zručností s postupným zameraním na hru stolného tenisu. Výsledkom práce trénerov s deťmi je zisk  viacerých mládežníckych titulov a medailových umiestnení v rámci kraja a Slovenska, ktoré získali Terézia Kľuchová, Jakub Švento a Martin Ďanovský. Martin Ďanovský je súčasný úspešný mládežníčky reprezentant Slovenska. 

 
 
Školský rok 2016/2017
 
Turnaj v stolnom tenise základných škôl o putovný pohár (ZŠ J.V. Dolinského, ZŠ M.R. Štefánika, ZŠ H. Zelinovej)
 


 

1. miesto 

Základná škola s materskou školou Ul. J.V. Dolinského 2, Martin 8

riaditeľ školy: Mgr. Ivan Hrozienčík

hráči: Katarína Daruľová, Patrik Štancel, Ján Kolibík, Jana Halienová, Lukáš Sabovčík

 

 

 

 

 

Zoznam detí, krúžkov a prípravky stolného tenisu 2015/2016/2017:

 

Ján Bielesch

Martin Černiansky

Richard Čierny

Martin Ďanovský

Dorián Dorazil

Šimon Had

Daniel Hromádko

Alexander Kľuka

Michelle Kubáňová

Richard Laurinčík

Oliver Sásik

Matej Sobol

Martin Šimek

Patrik Štancel

Samuel Valenčík

Patrík Moravčík

Martin Sitár

Kristián Holý

Lukáš Sabovčík

Branislav Kuzica

Denis Lamoš

Richar Lovas

Dominik Minarech

Marek Pazurek

Terézia Schererová

Filip Novák

Jakub Kľuch

Tomáš Gaššo

Andrej Birvoň

Samuel Butkaj

Lukáš Vecel

Tomáš Vecel

Kristián Vrábel

Ján Žilka

Peter Belica

Samuel Butkaj

Dávid Čurgali

Martin Čurgali

Veronika Jašeková

Jakub Kľuch

Dominik Kľuch

Alexander Konyi

Filip Korman

Matej Porubiský

Michal Birvoň

Nicol Hrušková

Katarína Darulová

Terézia Kľuchová

Eliška Nemčková

Anežka Nemčková

Ema Poliaková

Daniela Majerčáková

Ema Majerčáková 

Jana Halienová 

Laura Kršačková 

Jessica Žibeková 

Patrik Machiček 

Michal Krčula 

Ján Kolibík 

Timotej Talian

 Andrej Haliena 

Michal šichta