Oznam

  

 

     Žiadosť o prijatie školský         Ž iadosť o prijatie školský 

           rok 2017/2018                         rok 2017/2018

 

  

 

 

Krúžok stolného tenisu cez CVČ Kamarát bude prebiehať od 2.10.2017 v telocvični ZŠ s MŠ J.V. Dolinského, MT - Priekopa v pondelok resp. piatok v čase od 16.30 - 18.00.

 

Krúžok stolného tenisu cez CVČ Domino bude prebiehať od 3.10.2017 v telocvični ZŠ Hany Zelinovej, Čachovský rad 34, Vrútky v utorok v čase od 15.00 - 16.30 a vo štvrtok v čase od 15.30 - 17.30