Oznam

 
Kvalifikovaní tréneri TJ Lokomotíva Vrútky vedú krúžky a prípravku stolného tenisu, čo je zárukou kvalitnej športovej príprave detí a mládeže. Športová príprava formou pohybových hier je zameraná na  všestranný rozvoj pohybových schopností (kondičné, koordinačné) a pohybových zručností s postupným zameraním na hru stolného tenisu. Výsledkom práce trénerov s deťmi je zisk  viacerých mládežníckych titulov a medailových umiestnení v rámci kraja a Slovenska, ktoré získali Terézia Kľuchová, Jakub Švento, Martin Ďanovský, Samuel Skalický, Kristián Hollý, Patrik Štancel, Lukáš Sabovčík. Martin Ďanovský je súčasný úspešný mládežníčky reprezentant Slovenska. 
 

  

 

     Žiadosť o prijatie školský         Ž iadosť o prijatie školský 

           rok 2020/2021                          rok 2020/2021

 

  

 

 

Krúžok stolného tenisu cez CVČ Kamarát bude prebiehať od 2.10.2021 v telocvični ZŠ s MŠ J.V. Dolinského, MT - Priekopa v pondelok resp. piatok v čase od 16.30 - 18.30.

 

Krúžok stolného tenisu cez CVČ Domino bude prebiehať od 1.10.2020 v telocvični ZŠ Hany Zelinovej, Čachovský rad 34, Vrútky v utorok v čase od 14.00 - 16.00 a vo štvrtok v čase od 15.00 - 17.00