Pondelok: 16:30 - 18:00 Záujmový krúžok stolného tenisu, je určený pre Základnú školu s materskou školou v Martine, Ul. J. V. Dolinského 2 (1. - 6. ročník) a pre CVČ Kamarát Martin

18:00 - 20:00  žiaci, muži TJ Lokomotíva Vrútky

     (5 stolov), verejnosť (1 stôl)

Streda:

18:00 - 20:00  žiaci, muži TJ Lokomotíva Vrútky

     (5 stolov), verejnosť (1 stôl)

Piatok:  16:30 - 18:00 Záujmový krúžok stolného tenisu, je určený pre CVČ Kamarát Martin
.

18:00 - 20:00  žiaci, muži TJ Lokomotíva Vrútky

     (5 stolov), verejnosť (1 stôl)

******************************************************************************

 

Poplatok za činnosť v záujmovom útvare sa stanovuje na školský rok. Výška poplatku je stanovená samostatne pre každý záujmový útvar.

 

Cena pre verejnosť 1 stôl/1 hod – 2,00 EURO (osoba), resp. 10,00 EUR - mesiac (osoba).

 

Prenájom celej herne 4 – 5 stolov/1 hod – 10,00 EUR.