STRATY A NÁLEZY

 

kontakt: 0905705913, rudolf.bukovinsky@gmail.com