TJ LOKOMOTÍVA Vrútky

TJ LOKOMOTÍVA Vrútky

Tu si môžete stiahnúť tlačivo so žiadosťou o prijatie za člena TJ LOKOMOTÍVA Vrútky. Vyplnenú a podpísanú žiadosť môžete doručiť poštou na oficiálnu adresu klubu, alebo osobne do tréningovej haly v čase konania krúžkou a tréningov.