TJ Lokomotíva Vrútky

TJ Lokomotíva Vrútky

Tu si môžete stiahnúť tlačivo so žiadosťou o prijatie za člena TJ Lokomotíva Vrútky. Vyplnenú a podpísanú žiadosť môžete doručiť poštou na oficiálnu adresu klubu, alebo osobne do tréningovej haly v čase konania krúžkou a tréningov.