„TOP – 12“

22.03.2012 12:52

O b l a s t n ý   s t o l n o t e n i s o v ý   z v ä z  v  M A R T I N E   V Y P I S U J E
XXVII. ročník turnaja najlepších jednotlivcov – mužov z oblastných súťaží ročníka 2011/2012  „TOP – 12“

Výsledky si stiahnutie tu !!!

-----------------------------------------------------------------------------------------------