PREDSEDA :

 Rudolf Bukovinský 

predseda stolnotenisového klubu TJ Lokomotíva Vrútky

 

 TRÉNERI:

 Rudolf Bukovinský  hlavný tréner klubu, licencie „A“ - VŠ FTVŠ UK BA

 Róbert Bukovinský tréner mládeže, licencia „A“ - VŠ FTVŠ UK BA

 Marián Kľuch tréner mládeže, licencia „D“

 

  

 

ROZHODCOVIA:

Rudolf Bukovinský, licencia „A“, hlavný rozhodca SSTZ

Róbert Bukovinský, licencia „A“, hlavný rozhodca SSTZ, medzinárodný rozhodca

Ivan Butkaj, licencia „A“

Miloš Hobrľa, licencia „A“

Ladislav Ruttkay, licencia „A“

Tatiana Zdráhalová, licencia „A“, medzinárodný rozhodca

Šimon Švento, licencia „C“

Ján Ďanovský, licencia „C“

Ľubomír Hajas, licencia „C“

 

 

 

TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE:

 

Rudolf Bukovinský, organizačne a materiálno – technické zabezpečenie klubu

Zuzana Miškovicová, informačné technológie

Peter Valach, informačné technológie

Róbert Bukovinský, organizačno - technický pracovník klubu

Šimon Švento, organizačno - technický pracovník pre mládež

Marián Kľuch,  technické zabezpečenie, správa a údržba

Ján Ďanovský,  – správa a  údržba