Oblastné turnaje Turca v stolnom tenise žiactva bez rozdielu kategórii a pohlavia

 

TECHNICKÉ USTANOVENIA:

 

10. Predpis        : Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku stolného tenisu a podľa ustanovení tohto rozpisu.

11. Kategória    : Žiačky a žiaci ročník narodenia 1997 a mladší.

12. Súťaže       : Žiačky a žiaci sa zúčastnia 3-och turnajov spolu bez rozdielu kategórii a pohlavia.Hrá sa súťaž jednotlivcov vo dvojhre na 3 víťazné sety. Súťažiaci sa rozdelia do 8-ich štvorčlenných skupín (podľa počtu prihlásených), v ktorých hrá každý s každým. V druhom stupni súťaže z každej skupiny postúpia prví dvaja hráči do „A“ skupiny – veľké finále, kde budú hrať až do konečného umiestnenia. Hráči umiestnení na 3. a 4. mieste postúpia do „B“ skupiny – malé finále a tiež budú hrať do konečného umiestnenia. Za umiestnenie v každom turnaji získa hráč určitý počet bodov.

13. Nasadzovanie: Prvý a druhý turnaj podľa slovenského, krajského rebríčka a umiestnenia z ročníka  2010/2011 prvých 16 hráčov, ostatní hráči budú dolosovaní do skupín tak, aby neboli z jedného oddielu, školy. Tretí turnaj – podľa umiestnenia v prvých dvoch turnajoch a získaných bodov.                                                                               

14. Právo štartu: Všetkých turnajov sa môžu zúčastniť žiačky a žiaci klubov, oddielov, škôl a iných organizácii regiónu Turca.

...................................................................................................................

- oblastný turnaj Turca v stolnom tenise žiactva bez rozdielu kategórií

 

v sobotu 19.1.2013

 

Zoznam prihlásených

Priebeh turnaja

Konečne výsledky

Celkové poradie po 4. turnaj žiakov