Majstr.kraja jednotlivcov ml.žiactva - propozície

01.05.2012 12:06

Výbor krajského stolnotenisového zväzu – Žilina V Y  P  I S U J E dňa 15.4.2012o 9.00 hod Majstrovstvá kraja jednotlivcov mladšieho žiactva v stolnom tenise pre rok 2012. Výsledky !
-----------------------------------------------------------------------------------------------