4. školský turnaj r. 2012/13

08.01.2013 09:13

O b l a s t n ý  s t o l n o t e n i s o v ý  z v ä z  v  M A R T I N E  vypisuje štvrtý oblastný turnaj Turca v stolnom tenise žiactva bez rozdielu kategórii a pohlavia.

Turnaj sa bude konať v herni TJ Lokomotívy Vrútky v telocvični na ZŠ Dolinského v sobotu dňa 19.1.2013 o 9.00 hod. Bližšie informácie si stiahnite tu !!!

-----------------------------------------------------------------------------------------------